Ј.П за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта 

Адреса
ул. Даме Груев 14, 1000 Скопје
Телефон
+389 2 3138746
Работно време
Пон. - Пет. 08:00 - 16:00

Закони

Закони
Дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот 30.09.2015
Закон за измена и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот 25.12.2015
Закон за измена и дополнување 22.03.2016
Закон за изменување 18.01.2018
Закон за измена и дополнување 08.05.2018
Закон за изменување 21.05.2019
Закон за измена и дополнување 16.12.2020
Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
Закон за измена и дополнување на Законот за безбедност во сообраќајот 12/02/2024
Закон за јавните патишта 11.07.2008
Закон за измена и дополнување од 21.04.2009
Закон за измена и дополнување од 14.09.2009
Закон за измена и дополнување од 20.09.2010
Закон за измена и дополнување од 24.02.2011
Закон за измена и дополнување од 14.04.2011
Закон за измена и дополнување од 30.03.2012
Закон за измена и дополнување од 27.12.2012
закон за измена и дополнување од 26.11.2013
Закон за измена и дополнување од 30.12.2013
Закон за измена и дополнување од 25.02.2014
Закон за измена и дополнување од 03.03.2014
Закон за измена и дополнување од 12.11.2014
Закон за измена и дополнување од 19.03.2015
Закон за измена и дополнување од 09.07.2015
Закон за измена и дополнување од 02.09.2015
Закон за измена и дополнување од 22.02.2016
Закон за дополнување од 11.04.2016
Закон за дополнување од 30.08.2016
Закон за измена и дополнување од 27.11.2023
Закон за измена и дополнување од 13.11.2017

Инфо телефон:

+389 2 2561 502