Ј.П за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта 

Адреса
ул. Даме Груев 14, 1000 Скопје
Телефон
+389 2 3138746
Работно време
Пон. - Пет. 08:00 - 16:00

Забрани

 • 07.6.2024

Ве известуваме дека од 07.06.2024 година во времето од 15.00 часот на подолг временски период на регионалниот пат Прилеп- Крушево Р-1306 поточно помеѓу мостовите кај с.Врбјани и с.Кривогаштани од страна на градежна фирма „Стентон Градба’’ -Битола ќе се извршува реконструкцуја на мостовите.

 • 06.6.2024

Времена измена на режим на сообраќај на регионален пат Р1306 делница Прилеп - Крушево - Сладуево, заради започнување со градежни активности во врска со проект Санација на оштетувања на регионален пат Р 1306 делница Прилеп - Крушево - Сладуево, во вид на слегнувања на трупот на патот на стационажа од км 15+100 до км 15+600. Заради тоа од 07.06.2024 год. сообраќајот ќе се одвива според одобрен сообраќаен проект за времен режим на сообраќај.  

 • 29.5.2024

Времена измена на режим на сообраќај на автопат А1, делница Петровец - Катланово, заради извршување на градежни активности. Измената на режим на сообраќај ќе започне да се применува од петок, 31.05.2024, а во врска со проектот за завршување на работите на рехабилитација со проширување на наведената делница од автопатот.

 • 29.5.2024

Се известуваат сите учесници во сообраќајот дека на регионалниот патен правец Р2244, од с. Кокино до с. Арбанашко, сообраќајот ќе биде во прекин во двата правци од 30.05.2025 (четврток), секој работен ден, од понеделник до сабота од 10.00 - 16.00 часот, поради изведување градежни работи на пат (асфалтирање). Времениот режим ќе трае 30 дена, односно се до завршување на градежните работи.

 • 03.4.2024

Патниот правец Охрид – Ресен (и обратно) преку националниот парк Галичица, од 01.04.2024 е пуштен за сообраќај за сите видови возила со вкупна тежина до 3.5 тони.

 • 31.3.2024

Известување за времена измена на режим на сообраќај на државен пат Р1101 на потег од Ново Лагово до Тополчани, заради започнување со градежни активности во врска со проект Коридор 8 и Автопат 10Д, патишта во Секција 4 км. Заради тоа од 01.04.2024 год. сообраќајот ќе се одвива според одобрен сообраќаен проект за времен режим на сообраќај.

 • 26.3.2024

На 26.03.2024 година од 14.15 часот, извршена е времена измена на режимот на сообраќајот на делницата од автопатот - 300м после надвозник „Маџари“ до клучка „Белви“ за време на поправка и рехабилитација на државен пат А1/А2 делница Скопје - Куманово (десна коловозна лента), каде што со ветикална сообраќајна сигнализација во должина од 200 метри сообраќајот се канализира и успорува од левата (за претекнување) сообраќајна лента во средната (за возење) сообраќајна лента, за да потоа во должина од 1500 метри целиот сообраќај ќе се одвива по сообраќајната лента за претекнување (левата), а средната и сообраќајната лента за принудно запирање ќе бидат затворени за сообраќај.

 • 25.3.2024

Времена измена на режим на сообраќај на регионален пат Р1101 делница Прилеп - Битола заради интезивирање на градежни активности во врска со проект " Санација на трупот на патот кај мост на река Шемница на Државен пат Р1101 км 85+903, делница Прилеп - Битола", и тоа од 27.03.2024 ќе има целосно затворање на делницата.

 • 19.3.2024

Се известуваат сите учесници во сообраќајот дека на магистралниот пат А2 Крива Паланка – г.п. Деве Баир поради работи на патот и позачестени одрони, крајно внимателно да управуваат со возилата за своја и општа безбедност.

На одредени места е поставена соодветна сообраќајна сигнализација.

 • 07.11.2023

ГД Гранит АД Скопје известува дека согласно ново издаденото одобрение за времен режим на сообраќај поради изведување на градежни работи на Автопат А4, делница ГП "Блаце" - Скопје (клучка "Стенковец") Подделница 1 – од 08.11.2023 г. постоечкиот локален пат до с. Блаце од магистраниот пат А4 пред Граничниот Премин ќе биде затворен, а пристапот до с.Блаце ќе биде обезбеден по привремен пат пред Граничниот Премин, согласно поставената сообраќајна сигнализација. Останува и претходно воспоставениот времен режим на сообраќај согласно кој на 2 км пред Граничниот Премин "Блаце" на местото на изведување на градежните работи сообраќајот се одвива по двонасочен режим на сообраќај (со два нови кружни тека) и поставена соодветна сообраќајна сигнализација.

 • 06.11.2023

На 07.11.2023 година од 13:00 ч. извршена е времена измена на режимот на сообраќајот на делницата од Автопат А1, Пeтровец – Катланово - рехабилитација со проширување на автопатот А1 (лево и десно коловозот во двата правца) во должина од 6000 м, сообраќајот ќе се одвива по новоизградената коловозна лента (Катланово - Петровец) двонасочно, со вертикално поставена сигнализација, додека коловозната лента Петровец - Катланово ќе биде затворена за сообраќај.
 

 • 24.10.2023

Oд 24.10.2023 год. ќе се започне со реконструкција на регионалниот пат 1301, (Охрид - Свети Наум).

Сообраќајот ќе се одвива непречено и ќе биде регулиран со соодветна сообраќајна сигнализација.

 • 19.10.2023

Од 23.10.2023 г. ќе започне реконструкција на постоечката наплатна станица Желино, на државен пат А2 - делница Скопје – Тетово. Сообраќајот на автопатот ќе се одвива согласно одобрен времен режим на сообраќај.

 • 08.9.2023

Oд 11.9.2023 г. ќе се воспостави времениот режим на сообраќајот во тунелот на стационажа км 6+326 до км 6+366, на десна страна од тунелот, правец Блаце – Скопје поради изведување на градежни работи – санација на тунелот. Ќе има светлосна сигнализација со наизменично пропуштање на возилата.

 • 14.12.2022

Поради изведување на работи на експресниот пат од Градско до Дреново на местото каде што се гради новата клучка Градско, на државен пат А1, делница Велес-Неготино, ќе се применува времена измена на режим на сообраќај. Времениот режим ќе се применува во двата правци на автопат Е-75. Сообраќајот ќе се одвива непречено, со брзина од V=80km/h во зона на градилиште. Режимот ќе се применува се до целосна изградба на новата клучка Градско.

 • 11.12.2022

Информации за движење низ ЈАСЕН

Скопје - Македонски Брод

од 07:30 - 09:00
од 12:00 - 12:45
од 16:00 - 18:00

Македонски Брод - Скопје

од 06:00 - 07:00
од 10:30 - 11:00
од 13:00 - 13:45
од 18:30 - 20:00

 • 21.7.2022

СТРАБАГ АГ известува: Врз основа на Одобрение за времена измена на режим на сообраќај на државен пат А1 – делница Велес – Неготино, издадено од Министерство за транспорт и врски со број 11-уп-46/4, од 21.07.2022 година, кое се однесува за изградба на новата клучка Градско (како дел од автопат А1), на гореспоменатата делница ќе се изведуваат градежни работи и во следните 12 месеци, а ќе се применува времената измена на режим на сообраќај. Времениот режим ќе се применува во двата правци на автопатот Е-75, во зоната на изградба на новата клучка Градско и тоа во правец кон граничен премин Богородица и во правец кон граничен премин Табановце. Сообраќајот ќе се одвива по возната сообраќајна лената, додека нема да може да вози по сообраќајната лента за претекнување.

 • 19.7.2022

На патниот правец Струга – г.п. Ќафасан, на делницата од бензинска пумпа Камара – м.в. Мали Влај, на учесниците во сообраќајот им се препорачува намалување на брзината на движење до 40к.м/ч. поради изведување на градежни работи на пат (крпење на ударни дупки).

 • 05.4.2022

Според информација од Друштво за градежништво Пелагонија АД Гостивар, од 05.04.2022, се изведуваат градежни активности за санација на свлечишта на км 19+500 (кај село Глобочица) и 24+000 (кај село Луково) на регионалниот пат Р1201 делница Струга - Дебар. Сообраќајот се одвива наизменично и е регулиран со семафори.

 • 02.3.2022

”Стентон градба ДОО” известува за времена измена на режим на сообраќај на државен пат крак А1 ,делница Градско – Прилеп (Фариш-Прилеп) , поточно после мостот на р. Раец кон Плетвар заради отпочнување со градежни активности на 02.03.2022 г. во врска со проект Рехабилитација на државен пат А1,Делница Фариш-Прилеп и ќе трае во наредните 12 месеци. Поради изведување на градежните работи ќе има пренасочување на сообраќајот по две коловозни ленти, возачите треба да ја следат поставената патна сигнализација и да возат со намалена брзина при поминување на работната делница.

Инфо телефон:

+389 2 2561 502