Ј.П за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта 

Адреса
ул. Даме Груев 14, 1000 Скопје
Телефон
+389 2 3138746
Работно време
Пон. - Пет. 08:00 - 16:00

Подружница - Штип

Подружница - Штип

Подружница - Штип

blog

Подружницата Штип ги опфаќа следните правци и нивните региони:
Штип - Кратово - Пробиштип - Кочани - Виница - Мак. Каменица - Делчево - Берово - Струмица
Одржува патна мрежа со околу 1150 km. 

Инфо телефон:

+389 2 2561 502