Ј.П за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта 

Адреса
ул. Даме Груев 14, 1000 Скопје
Телефон
+389 2 3138746
Работно време
Пон. - Пет. 08:00 - 16:00

Објави

Финансиски извештај за прв квартал од 2023 година
Финансиски извештај за втор квартал од 2023 година
Финансиски извештај за трет квартал од 2023 година
Финансиски извештај за четврт квартал од 2023 година

Финансиски извештај за 2022 година
Ревизорски извештај за 2022 година
Годишен извештај за 2022 година

Финансиски извештај за прв квартал од 2022 година
Финансиски извештај за втор квартал од 2022 година
Финансиски извештај за трет квартал од 2022 година
Финансиски извештај за четврт квартал од 2022 година

Финансиски извештај за прв квартал од 2021 година
Финансиски извештај за втор квартал од 2021 година
Финансиски извештај за трет квартал од 2021 година
Финансиски извештај за четврт квартал од 2021 година

Финансиски извештај за прв квартал од 2020 година
Финансиски извештај за втор квартал од 2020 година
Финансиски извештај за трет квартал од 2020 година
Финансиски извештај за четврт квартал од 2020 година

Финансиски извештај за 2019 година
Годишен извештај за 2019 година
Ревизорски извештај за 2019 година

Финансиски извештај за прв квартал од 2019 година
Финансиски извештај за втор квартал од 2019 година
Финансиски извештај за трет квартал од 2019 година
Финансиски извештај за четврт квартал од 2019 година

Финансиски извештај за 2018 година
Годишен извештај за 2018 година
Ревизорски извештај за 2018 година

Финансиски извештај за прв квартал од 2018 година
Финансиски извештај за втор квартал од 2018 година
Финансиски извештај за трет квартал од 2018 година
Финансиски извештај за четврт квартал од 2018 година

Финансиски извештај за прв квартал од 2016 година
Финансиски извештај за втор квартал од 2016 година
Финансиски извештај за трет квартал од 2016 година
Финансиски извештај за четврт квартал од 2016 година

Финансиски извештај за 2020 година
Годишен извештај за 2020 година
Ревизорски извештај за 2020 година

Финансиски извештај за 2021 година
Годишен извештај за 2021 година
Ревизорски извештај за 2021 година

Финансиски извештај за 2017 година
Годишен извештај за 2017 година
Ревизорски извештај за 2017 година

Финансиски извештај за прв квартал од 2017 година
Финансиски извештај за втор квартал од 2017 година
Финансиски извештај за трет квартал од 2017 година
Финансиски извештај за четвртиот квартал од 2017 година

Финансиски извештај за 2016 година
Годишен извештај за 2016 година
Ревизорски извештај за 2016 година

Правилник за систематизација од 2016 год.
Дополнувања и измени на правилникот на ЈП Македонијапат од 12.08.2016 год.

Статут на ЈП Македонијапат од 2012 година
Владина одлука на Статутот на ЈП Македонијапат - Скопје
Статутарна одлука од 30.09.2013
Статутарна одлука од 15.01.2015
Статутарна одлука од 12.03.2015
Статутарна одлука од 25.04.2019
Статутарна одлука од 17.11.2020
Статутарна одлука за измена и дополнување на статутот од 19.09.2023

Инфо телефон:

+389 2 2561 502