Ј.П за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта 

Адреса
ул. Даме Груев 14, 1000 Скопје
Телефон
+389 2 3138746
Работно време
Пон. - Пет. 08:00 - 16:00

Дејност

Дејност

Дејност

Јавното Претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта има повеќе работни задачи и обврски, меѓу кои:

- редовно и зимско одржување на магистралните и регионалните патишта,
- асфалтирање на помали делници и крпење на ударни дупки,
- изработка и поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација,
- заштита на патишта,
- информативна (диспечерска) служба за состојбата на патиштата и друго.

Инфо телефон:

+389 2 2561 502