Од 1954 година

+

Забрани и известувања

18.04.2021

На наплатната станица Петровец, во правец Скопје - Петровец, како и на наплатната станица Миладиновци, во правец Скопје - Миладиновци поставени се знаци за сообраќаен режим, но не е изменет постојаниот тек на сообраќајот. Градежни активности ќе се изведуваат во текот на наредната недела кога ќе има поволни временски услови.

06.04.2021

КЕДИНГ известува дека во периодот од 06.04.2021 до 16.04.2021 ќе се изведуваат градежни активности на државен пат А1 (Е75) наплатна станица Градско со цел да може да се реализираат работите поставување на патна опрема на наплатни станици за подобрување на безбедноста на сообраќајот.

30.03.2021

На магистралниот пат А3 правец Ресен – Охрид почнувајќи од 01.04.2021 г.пред влезот во Охрид ќе се изведуваат градежни работи.

На местото на изведувањето на работите ќе биде поставена соодветна сообраќајна сигнализација.

24.03.2021

Дтг Жикол Дооел Струмица ги известува сите возачи дека поради рехабилитација на мост број 3 на регионален пат Р1103, делница Лакавица - Неготино, 2-ра фаза, од 24.03.2021 се забранува движење за сите видови на возила, односно целосно ќе се затвори сообраќајот на овој патен правец во времетраење од 5 месеци.

21.03.2021

Штрабаг АГ известува дека на магистрален пат, делница А4 Штип – Радовиш на стационажа км 1+833 се одвиваат градежни активности, сообраќајот се одвива по девијации и е регулиран со привремена сигнализација односно семафори

26.02.2021

ДГ БЕТОН АД - Скопје известува дека се изведуваат градежни работи за рехабилитација со проширување на Државен пат А1, делница Петровец - Катланово (лев и десен коловоз), односно од км. 37+046.94 до км. 41+798.92 во правец од Петровец кон Катланово и од 23+271.08 до 28+460.76 во правец од Катланово кон Петровец.

На местото на изведување на градежните работи се одвива времен двонасочен режим на сообраќај со поставена соодветна сообраќајна сигнализација.

Сообраќајот се одвива континуирано без застој.

Препорака до возачите за прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација.

Работите за наведениот проект предвидени се да завршат на 31.07.2021.

04.12.2020

Регионалниот пат Р-2332 Ресен – Охрид (преку Галичица) официјално е затворен за сообраќај од 15.11.2020 до 01.04.2021.

29.10.2020

Г.П Илинден - Струга известува дека на ден 30.10.2020(петок) од 07.00 часот на патниот правец А2 Кичево - Охрид, на делницата Пресека - Песочан кај с.Врбјани ќе започне со изведување на градешни работи на пат(асфалтирање на риголи), каде ќе има изменет времен режим на сообраќајот. На самото место ќе биде поставена соодветна сообраќајна сигнализација. Овој изменет режим на сообраќај ќе трае се до завршување на градежните работи.

28.10.2020

Г.П. Викторија Инвест известува дека на 30.10.2020 (петок), ќе се започне со изведување на градешни работи на пат на патниот правец А2 Кичево - Охрид, на делницата помеѓу с.Климештани - с.Мешеишта, каде ќе има изменет времен режим на сообраќајот. На самото место ќе биде поставена соодветна сообраќајна сигнализација. Овој изменет режим на сообраќај ќе трае се до завршување на градежните работи.

01.10.2020

Режим на движење на патен правец Скопје – М.Брод и обратно низ национален парк ЈАСЕН од 01.10.2020 год  до  01.04..2021 год.                                       Скопје – М.Брод               07.30 – 08.30           и          14.30 – 15.30


                                        М.Брод – Скопје               06.00 – 07.00           и          16.00 - 17.00


15.09.2020

Виадукт трејд известува дека на ден 16.09.2020 година-(среда)ќе се започне изведување на грaдежни активности, санирање на свлечиште на Регионален пат Р1202, делница Жировница - Бошков Мост кај с. Скудриње , каде што едната сообраќајна лента ќе биде затворена, регулирањето на сообраќајот ќе се одвива со светлосна сообраќајна сигнализација (семафори). Во период од 10:00-14:00h ќе се изврши комплетно затварање на сообраќај за што ќе се изврши промена на режимот на сообраќај во временски период од 45 дена.

22.08.2020

Од 21.08.2020 година, ГД Гранит АД Скопје ќе изведува рехабилитација и реконструкција на регионален пат Р1205, делница Крупиште – Пробиштип.

Поради тоа ќе се изврши измена на режимот на сообраќај, од крстосница со регионален пат Р2230, до влез во Пробиштип.

Односно сообраќајот ќе се пренасочува од мостот на р.Киселица кај клучка за с.Злетово, преку с.Ратавица до Пробиштип и обратно.

Од особена важност е ова преносочување да го почитуваат возачите на тешки товарни возила кои транзитираат по овој пат.

Одобрението е со важност од шест месеци, односно до комплетирање на сите работи.

28.07.2020

ДГТ ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица известува дека заради извршување на санациско градежни работи од денес 28.07.2020 год. на патниот правец Неготино-Лакавица има забрана за движење на тешки товарни возила чија вкупна маса преминува 3,5 тона, се препорачува почитување на патната сигнализација за сите учесници во сообраќајот на овој патен правец.

23.06.2020

ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ – Известува дека согласно издаденото одобрение за времен режим на сообраќај за време на реконструкција и рехабилитација на државен пат А2, делница Крива Паланка – ГП Деве Баир , во период од 11.05.2020год. до 02.2022 год. со основниот проект за изведба се предвидува стругање и асфалтирање на постоечкиот коловоз како и проширување т.е изработка на трета лента на постоечкиот пат. Во текот на работното време регулирањето ке се изведува со работници, а по завршувањето на работното време, регулирањето ќе се врши со светлосна сигнализација - семафори (од Крива Паланка кон Граничен премин Деве Баир).

15.04.2020

Викториа Инвест ДОО Елбасан Подружница Скопје изведува градежни работи на автопат Кичево – Охрид, делница 4 и 5. На делница 5 Подмоље – Охрид ќе има измена на режим на сообраќај соодветно обележано со сообраќајни знаци. Измената започнува на 20.03.2020 год. и ќе трае до завршување на работите поради кои е утврдена потребата од измената.