Од 1954 година

+

Надзорен одбор

Мартин Донев, претседател
Ѓорги Аризанов, потпретседател
Ариф Селами, член
Борче Цветков, член
Златко Ѓурчиновски, член